bảng giá xe hyundai

New Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu Chuẩn: 1030000000 đ
New Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn: 1130000000 đ
New Santa Fe 2.5 Xăng Đặc Biệt: 1190000000 đ
New Santa Fe 2.2 Dầu Đặc Biệt: 1290000000 đ
New Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp: 1240000000 đ
New Santa Fe 2.2 Dầu Cao Cấp: 1340000000 đ
Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn: 636000000 đ
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt: 699000000 đ
Hyundai Kona 1.6 Turbo: 750000000 đ
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: 408000000 đ
Accent 1.4 MT: 458000000 đ
Accent 1.4 AT: 494000000 đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: 535000000 đ
Hyundai Elantra 1.6MT: 580000000 đ
Hyundai Elantra 1.6AT: 655000000 đ
Hyundai Elantra 2.0AT: 699000000 đ
Hyundai Elantra Sport: 769000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 380000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 425000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 455000000 đ
Elantra Sport: 769000000 đ
Tucson 2.0 MPI Tiêu chuẩn: 799000000 đ
Tucson 2.0 MPI Đặc biệt: 878000000 đ
Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt: 932000000 đ
Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt: 940000000 đ
Grand I10 1.2 MT Tiêu chuẩn: 360000000 đ
Grand I10 1.2 MT: 405000000 đ
Grand I10 1.2 AT: 435000000 đ
Hyundai Solati: 1080000000 đ