bảng giá xe hyundai

STARGAZER TIÊU CHUẨN: 575.000000 đ
STARGAZER ĐẶC BIỆT: 625.000000 đ
STARGAZER CAO CẤP: 675.000000 đ
STARGAZER CAO CẤP 6 CHỖ: 685.000000 đ
CRETA 1.5L TIÊU CHUẨN: 640.000000 đ
CRETA 1.5L ĐẶC BIỆT: 690.000000 đ
CRETA 1.5L CAO CẤP: 740.000000 đ
SANTAFE XĂNG TIÊU CHUẨN: 1055000000 đ
SANTAFE DẦU TIÊU CHUẨN: 1155000000 đ
SANTAFE XĂNG CAO CẤP: 1275000000 đ
SANTAFE DẦU CAO CẤP: 1375000000 đ
ACCENT MT BASE: 428.000000 đ
ACCENT MT: 478.000000 đ
ACCENT AT TIÊU CHUẨN: 506.000000 đ
ACCENT AT ĐẶC BIỆT: 546.000000 đ
Hyundai Solati: 1080000000 đ