bảng giá xe hyundai

STARGAZER TIÊU CHUẨN: 575.000000 đ
STARGAZER ĐẶC BIỆT: 625.000000 đ
STARGAZER CAO CẤP: 675.000000 đ
STARGAZER CAO CẤP 6 CHỖ: 685.000000 đ
CRETA 1.5L TIÊU CHUẨN: 640.000000 đ
CRETA 1.5L ĐẶC BIỆT: 690.000000 đ
CRETA 1.5L CAO CẤP: 740.000000 đ
ACCENT MT BASE: 426.000000 đ
ACCENT MT: 472.000000 đ
ACCENT AT TIÊU CHUẨN: 505.000000 đ
ACCENT AT ĐẶC BIỆT: 545.000000 đ
Hyundai Solati: 1080000000 đ